چند روز پیش چشم همسر جان رو عمل پی آر کی کردیم و ایشون در منزل والده ی محترمه شون کنگر خورده و لنگر انداخته اند . لذا با اینکه عمل ، نه بی هوشی داره و کلا پنج تا ده دقیقه هم بیشتر طول نمی کشه و بستری هم نداره و ... ، همسر جان مراعات حال چشمهای قشنگشون رو می فرمایند و استراحت می نمایند .

وظیفه ی بنده هم موقعی که خونه هستم ریختن قطره های جورواجور تجویزی دکتر هستش .

در این بین نازی هست که نیاز است و من هم که نااااااااز کش حسابی

از اینرو ناز ایشون بیشتر و نازکشیدن بنده هم فزونتر میشه .

باشد که ادامه دار نباشد .

و اما وظیفه ی شما خواندن امن یجیب و ارسال این نوشته به پنج نفر دیگه جهت استجابت دعای عدم ادامه ی ناز و نیاز می باشد .

باشد که رستگار شویم همه با هم