باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

خدایا...
من در کلبه ی فقیرانه خویش چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی و تو چون خود نداری!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

چیست آن که با پیدا شدن سر و کله ش گند می زنه به هر چی رابطه ست ؟

همونی که وقتی میاد ، پیامی رو که فرستاده شده رو پاک می کنی و فاتحه می خونی به همه چی .

هشتگ غرور :(
  • باده پرست

یه روزایی هست که کلافه ای و حوصله نداری ! اعصابت الکی خورده و الکی تر اینکه برای خنده نمی تونی بهونه ای جور کنی !

وقتی این حالی می شم با دوستان طبیعتگرد ، می زنم بیرون . از طبیعت آرامش و از دوستان شادی و سرزندگی و انرژی می گیرم . همین باعث می شه تا مدتها شارژ باشم . البته اگه این کسری خواب بذاره .

  • باده پرست

شاید یکی از اختراعات بشر در آینده این باشه که مثل کامپیوتر ، خاطرات غیر ضروری و آزار دهنده و ... رو بشه از رو هارد ، شیفت دلیت کرد !

من داوطلب می شم برای پاک کردن خاطرات شیرین آزار دهنده ! نه اینکه شیرینیش دلم رو زده باشه ها ، بلکه به خاطر اینه که عدم تکرارش ، خاطر رو مکدر می کنه .

کاش یذره عاقلتر بودم .

  • باده پرست