باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

خدایا...
من در کلبه ی فقیرانه خویش چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی و تو چون خود نداری!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

کاش می شد بار دیگر سرنوشت از سر نوشت 

کاش می شد هر چه هست بر دفتر خوبی نوشت

کاش می شد از قلمهایی که بر عالم رواست

با محبت، با وفا، با مهربانیها نوشت

کاش می شد اشتباه هرگز نبودش در جهان

داستان زندگانی بی غلط حتی نوشت

کاش دلها از ازل مهمور حسرتها نبود

کاین همه ای کاشها بر دفتر دلها نوشت

  • باده پرست

تو زندگی یه چیزایی هست که نیست

یه چیزایی هست که هست اما بازم نیست

یه چیزایی رو میشه حس کرد اما لمسش ، نه !

یه چیزایی هم هست که با تموم وجود می تونی لمسش کنی ، اما ...

اما نمیشه حس بی نظیر لمسش رو بیان کنی

یه وقتایی هم هست که لازم نیست فحشت بده ، داد بزنه سرت ، هوار بکشه ، کتک کاری راه بندازه و ....

فقط یک اخم کافیه که از بنیان ویرانت کنه .

  • باده پرست