باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

خدایا...
من در کلبه ی فقیرانه خویش چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی و تو چون خود نداری!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

زندگی

نمایشی است 

که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!


پس

آواز بخوان

اشک بریز

بخند

و باتمام وجود زندگی کن

قبل ازانکه پرده ها فرود آیند

ونمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد


چارلی_چاپلین

  • باده پرست