باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

خدایا...
من در کلبه ی فقیرانه خویش چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی و تو چون خود نداری!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «رادیو بلاگیها» ثبت شده است

چقدر خوبه که یک وقتی توی روزهای تو در تو و به هم ریخته ی سال میشه شب آرزوها

شبی که باید بشینی کنار پنجره ی دلت و یه فنجون چای قند پهلو بذاری کنار دستت و توی کلاف سر در گم افکارت دنبال یک سر نخ دوست داشتنی بگردی که بگیری و بکشیش بیرون .

دستت رو بذاری زیر چونه ت  و خوب نگاهش کنی  و ببینی آیا این همون آرزویی هست که دوستش داشته باشی یا نه

تو صندوقچه ی دل آدما پر از این کلافهای رنگی رنگی و سر در گمه که آشفتگیش حیرونت میکنه ، اما همیشه یک سر نخ خوشرنگ ، اون ته ته های دلت ، بهت لبخند میزنه و با نگاه مهربونش می فهمونه که خواستنیه . 

میگیرم و میکشمش بیرون . میذارم کنار فنجون چاییم که حالا دیگه از دهن افتاده . اما فنجون چایی هم با دیدنش داغ داغ میشه .

به آرزوم لبخند می زنم و ازش می پرسم اسمت چیه؟

لپاش گل میندازه و سرش رومیندازه پایین و یواشکی زیر لب می گه " عشق "
ایامتون سرشار از عشق

#رادیو بلاگیها

  • باده پرست