باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

خدایا...
من در کلبه ی فقیرانه خویش چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی و تو چون خود نداری!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

شیر و خر

پنجشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۳۱ ق.ظ


برای فریب دادن،


عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر ..


مواظب باشید حیوان صفت نشوید ،


بازنده، بازنده است چه درنده چه چرنده ..


 "خورخه لوئیس بورخس"


  • باده پرست