باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

خدایا...
من در کلبه ی فقیرانه خویش چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی و تو چون خود نداری!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

دلیل سر به راه شدنم

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۵۴ ق.ظ

بعضیا تنهایی رو دوست دارن ، باهاش مشکلی ندارن و از بودن باهاش لذت می برن !

بعضیا هم دوست دارن دور و برشون شلوغ باشه و البته مورد توجه واقع بشن و از نادیده گرفته شدن و تنها موندن به شدت گریزونن

بعضیا هم نه تنهایی رو دوست دارن و نه شلوغی رو ،

دوست دارن یکی باشه فقط ،

که بشینن صبح تا شب ،

خیره بشن به چشماش

و شب تا صبح هم نفسش رو بو بکشن ...

مثل من