باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

باده پرست

ای لبت باده فروش و دل من باده پرست / جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

خدایا...
من در کلبه ی فقیرانه خویش چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی و تو چون خود نداری!

پیام های کوتاه
آخرین مطالب

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

وقتی در خانه نیستی
زلزله
آتش
و حتی
بادی که به پنجره می کوبد
وحشت زده ام می کند
می ترسم
هیچ راه فراری
به آغوش تو نباشد...!
 
 
 
مگر تو 
کجای جهانم ایستادی 
که اینطور
تعادل زندگی ام را 
به هم زده ای ؟  • باده پرست